Labbutrustning

Test av gummiegenskaper

Vulka mätare

Testmaskin för kall korthet

Testmaskin för dragegenskaper

Testmaskin för ozonbeständighet

Styvhetskurvatest

Performance Curve Test Machine

Hållbarhetstest

Högtemperatur dynamisk utmattningstestmaskin

Utmattningstestmaskin

Sprängprov